Što je CIO?

 

CIO je obogaćena nastava subotom za darovite učenike od 5. do 8. razreda gradskih osnovnih škola koja se održava u prostoru osnovnih škola partnera na gradskom projektu. CIO je proaktivni suvremeni odgovor Grada Osijeka na trajno prisutne odgojno-obrazovne potrebe darovitih učenika.

 

 

Što je cilj CIO projekta?

 

Cilj je projekta Centar izvrsnosti Osijek (CIO) sustavno povećavati kvalitetu identifikacije i razvoja darovitosti u učenika u dva široka područja djelatnosti—umjetnosti i znanosti. Projekt adresira neujednačenu praksu identifikacije i rada s darovitim učenicima u osnovnim školama grada Osijeka koja sprječava sustavno prepoznavanje i puni razvoj potencijala svih darovitih učenika. Projekt razvija i provodi skupne i individualizirane programe rada za darovite uz ciljani razvoj inovativnih nastavnih sredstava i metoda te osnažuje kapacitete učitelja i stručnih suradnika za razvoj i provedbu identifikacije i podrške darovitima. Ciljane projektne skupine su daroviti učenici te učitelji i stručni suradnici osnovnih škola.

Škole partneri

Grad Osijek logo