O projektu

Projekt Grada Osijeka – Centar izvrsnosti Osijek:
Razvoj darovitosti učenika osnovnih škola

Grad Osijek, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež, kao osnivač osnovnih škola na svom području, nositelj je u školskoj 2018./2019. godini obrazovnog projekta pod naslovom Centar izvrsnosti Osijek. Projekt je u svojoj drugoj godini izvedbe. Od školske 2017./2018. godine donosi besplatne obogaćujuće obrazovne aktivnosti u području znanosti i umjetnosti za darovite osječke učenike 5. – 8. razreda osnovne škole. Iz gradskoga su proračuna za projekt izdvojena sredstva koja su usmjerena u odgojno-obrazovni rad učitelja s darovitim učenicima, u edukacije učitelja, u nabavku opreme i materijala za cjelogodišnji rad učitelja s učenicima te u pripremu autorskih obogaćenih nastavnih materijala. Projekt predstavlja novost u obrazovanju darovitih osnovnoškolskih učenika Grada Osijeka s ciljem razvoja i njegovanja učeničkih kreativnih ponašanja i izvrsnosti.

Cilj je projekta sustavno povećavati kvalitetu identifikacije i razvoja darovitosti učenika u dva široka područja ljudske djelatnosti – umjetnosti i znanosti. Cilj se ostvaruje kroz suradnju osnovnih škola partnera, upućivanje darovitih učenika u radionice i nadzirani mentorski rad učitelja s učenicima u skupini do 20 učenika, u ukupnom trajanju od 15 radionica (14 radionica + predstavljanje uradaka) od po 4 školska sata izvan redovne nastave u prostoru osnovnih škola partnera na projektu tijekom školske 2018./2019. godine. U lipnju će 2019. godine, na kraju ciklusa radionica, biti organiziran završni, 15. susret, a u cilju predstavljanje autorskih tvorevina (produkata) svih u aktivnosti uključenih učenika.

Rad je u svim ponuđenim radionicama predviđen za visokomotivirane učenike, pri čemu su aktivnosti vrlo intelektualno, emocionalno, a dio njih i tjelesno i vremenski naporan. Podrazumijeva se da su učenici koji sudjeluju u radionicama samostalni, zainteresirani za učenje složenih sadržaja i spremni na rad u dobno heterogenoj skupini.

Grad Osijek je nositelj projekta Centar izvrsnosti Osijek: Razvoj darovitosti učenika osnovnih škola.
Voditelj je projekta Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež Grada Osijeka.
Izvoditelji su radionica projekta učitelji i profesori osnovnih, srednjih škola i fakulteta.
Sudionici su radionica osječki daroviti učenici od 5. do 8. razreda.

 

 

Center of Excellence (CIO) of the City of Osijek:

Development of giftedness in elementary school students of the city of Osijek

 

The City of Osijek, Department of Social Affairs (Department of education, technical culture, children and youth), as the founder of elementary schools in its area, since school year 2017./2018. runs and funds educational project for the gifted youth entitled Center of Excellence (CIO) of the City of Osijek (https://centarizvrsnostiosijek.eu/). This project is here to stay as by the City of Osijek school-embedded, systemic, and strategic city-wide educational yearly plan to address the educational and socio-emotional needs of the city gifted youth in the form of age-heterogeneous advanced enrichment classes aimed towards fostering excellence and creativity in arts and sciences, and free of charge to all interested and by the elementary schools identified, supported, counselled, and applied youth attending grades 5.-8. (age 10-15). Lessons are given following an alternating schedule, providing opportunity for youth interested both in sciences and arts to take part, amounting to 120 additional school hours per year per student in the advanced domain-specific activities. Currently CIO offers enrichment classes in mathematics, biology and chemistry, physics, geography, information and communication technology in sciences, and drama, visual arts, and creative writing in arts. Gifted students are taught the techniques, and are expected to use them in creation of their original projects (e.g., the creative writing workshop publishes yearly proceedings of students’ literary works; a booklet containing literary works of gifted children attending this workshop, etc.). At this point, in this 2019./2020. school year, all 18 elementary schools in Osijek have their gifted students attend enrichment classes held in 8 elementary schools as project partners. Out of these 8 partners, 4 schools provide their spaces as partners for arts, and 4 for sciences. The cycle of CIO lessons starts in October, and ends in June, with public presentations, exhibitions, and publications of creative work prepared by the gifted youth and their professors (CIO mentors) throughout the school year. As in school years 2017./2018., 2018./2019., the yearly CIO project budget in this, school year 2019./2020., amounts to 500.000 kuna (≈ 70.000 euro). The CIO project manager is Davor Brust, professor, head of the Department for Education, Technical Culture, Children and Youth of the City of Osijek. The project officers are Marina Benković, Senior Advisor, Ružica Mrkšić-Kettler, Senior Associate, and Goran Trdin, Advisor. Expert associate on the project is psychologist Željka Knežević-Šubić, professor, from Tin Ujević Elementary School in Osijek. We are especially grateful for the approval of the Office of the Ombudsman for Children of the Republic of Croatia for the engagement of Ombudsperson Advisor Sanja Vladović, prof., in the work of our CIO team. The project coordinator is Assistant Professor Željko Rački, ECHA Specialist in Gifted Education, from the Faculty of Education in Osijek (European Talent Point; ETP).The CIO lessons are open for visit with prior announcement to project coordinator (e-mail: koordinator@centarizvrsnostiosijek.eu).

Centar izvrsnosti Osijek - znanost
Centar izvrsnosti Osijek - umjestnost

Projektni tim

 

Voditelj je projekta Davor Brust, prof., voditelj Odsjeka za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež Grada Osijeka.

Službenici su na projektu Marina Benković, viša savjetnica, Ružica Mrkšić-Kettler, viša stručna suradnica, i Goran Trdin, savjetnik.

Stručna suradnica na projektu je psihologinja Željka Knežević-Šubić, prof., iz OŠ Tin Ujević u Osijeku.

Posebno smo zahvalni na odobrenju Ureda pravobraniteljice Republike Hrvatske za angažman savjetnice pravobraniteljice Sanje Vladović, prof., u radu našega CIO tima.

Koordinator projekta je doc. dr. sc. Željko Rački, ECHA Specialist in Gifted Education, s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (European Talent Point; ETP).