O projektu

Projekt Grada Osijeka – Centar izvrsnosti Osijek:
Razvoj darovitosti učenika osnovnih škola

Grad Osijek, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež, kao osnivač osnovnih škola na svom području, nositelj je u školskoj 2018./2019. godini obrazovnog projekta pod naslovom Centar izvrsnosti Osijek. Projekt je u svojoj drugoj godini izvedbe. Od školske 2017./2018. godine donosi besplatne obogaćujuće obrazovne aktivnosti u području znanosti i umjetnosti za darovite osječke učenike 5. – 8. razreda osnovne škole. Iz gradskoga su proračuna za projekt izdvojena sredstva koja su usmjerena u odgojno-obrazovni rad učitelja s darovitim učenicima, u edukacije učitelja, u nabavku opreme i materijala za cjelogodišnji rad učitelja s učenicima te u pripremu autorskih obogaćenih nastavnih materijala. Projekt predstavlja novost u obrazovanju darovitih osnovnoškolskih učenika Grada Osijeka s ciljem razvoja i njegovanja učeničkih kreativnih ponašanja i izvrsnosti. Detalji su o prethodnom radu projekta Centra izvrsnosti Osijek dostupni na poveznici projekta na sljedećoj adresi: https://pubweb.carnet.hr/cio/

Cilj je projekta sustavno povećavati kvalitetu identifikacije i razvoja darovitosti učenika u dva široka područja ljudske djelatnosti – umjetnosti i znanosti. Cilj se ostvaruje kroz suradnju osnovnih škola partnera, upućivanje darovitih učenika u radionice i nadzirani mentorski rad učitelja s učenicima u skupini do 20 učenika, u ukupnom trajanju od 15 radionica (14 radionica + predstavljanje uradaka) od po 4 školska sata izvan redovne nastave u prostoru osnovnih škola partnera na projektu tijekom školske 2018./2019. godine. U lipnju će 2019. godine, na kraju ciklusa radionica, biti organiziran završni, 15. susret, a u cilju predstavljanje autorskih tvorevina (produkata) svih u aktivnosti uključenih učenika.

Rad je u svim ponuđenim radionicama predviđen za visokomotivirane učenike, pri čemu su aktivnosti vrlo intelektualno, emocionalno, a dio njih i tjelesno i vremenski naporan. Podrazumijeva se da su učenici koji sudjeluju u radionicama samostalni, zainteresirani za učenje složenih sadržaja i spremni na rad u dobno heterogenoj skupini.

Grad Osijek je nositelj projekta Centar izvrsnosti Osijek: Razvoj darovitosti učenika osnovnih škola.
Voditelj je projekta Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež Grada Osijeka.
Izvoditelji su radionica projekta učitelji i profesori osnovnih, srednjih škola i fakulteta.
Sudionici su radionica osječki daroviti učenici od 5. do 8. razreda.

Centar izvrsnosti Osijek - znanost
Centar izvrsnosti Osijek - umjestnost

Projektni tim

 

Voditelj je projekta Davor Brust, prof., voditelj Odsjeka za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež Grada Osijeka.

Službenici su na projektu Marina Benković, viša savjetnica, Ružica Mrkšić-Kettler, viša stručna suradnica, i Goran Trdin, savjetnik.

Stručna suradnica na projektu je psihologinja Željka Knežević-Šubić, prof., iz OŠ Tin Ujević u Osijeku.

Posebno smo zahvalni na odobrenju Ureda pravobraniteljice Republike Hrvatske za angažman savjetnice pravobraniteljice Sanje Vladović, prof., u radu našega CIO tima.

Koordinator projekta je doc. dr. sc. Željko Rački, ECHA Specialist in Gifted Education, s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (European Talent Point; ETP).