Škole partneri

Kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri učenicima učinilo CIO radionice prostorno lako dostupnima, a u cilju uklanjanja troškova prijevoza učenika, radionice će se održavati na ukupno osam lokacija u gradu Osijeku dok za to postoji interes učenika.

 

Za umjetničko su područje projektni partneri sljedeće osnovne škole: OŠ Vladimira Becića, OŠ Svete Ane, OŠ Franje Krežme i OŠ “Tin Ujević”.

 

Za znanstveno su područje partneri ove osnovne škole: OŠ “Retfala”, OŠ Antuna Mihanovića, OŠ “Mladost” i OŠ Jagode Truhelke.

 

Radionice se iz umjetničkoga i znanstvenoga područja održavaju naizmjence, a u svrhu pružanja prilike za uključivanje dijela svestranih učenika, sa sposobnostima i interesima i za umjetnost i za znanost, u neometani rad u oba područja djelatnosti.